Sporten op school

Breda Actief wil een kwaliteitsimpuls geven aan het bewegen op en rond de school. Dit doen we op basisscholen door het inzetten van sportcoaches. De sportcoaches bieden ondersteuning aan groepsleerkrachten tijdens de gymlessen en voeren diverse sportstimulerende projecten uit.

 

ba-schoolsport-header..png
schoolsport.1staand(1).jpg

Schoolsportcoach

De rol van de sportcoach

Een schoolsportcoach stimuleert sport en bewegen op én rond de basisschool. Dit gebeurt volgens een vooraf bepaald plan dat specifiek is voor elke school. De sport- en beweegactiviteiten worden georganiseerd tijdens de schooluren en direct na schooltijd.

De sportcoach helpt de (groeps)leerkrachten bij het plannen en geven van bewegingslessen. Daarnaast legt de schoolsportcoach verbindingen tussen de sport-, onderwijs- en wijksectoren voor kinderen tot 12 jaar. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met leerkrachten, ouders/verzorgers, kinderopvangorganisaties, wijksportcoaches, wijkorganisaties en sport- en beweegadviseurs.

Onze schoolsportcoaches werken op verschillende scholen en begeleiden ook stagiaires. We zijn trots op het feit dat we een erkend stageleerbedrijf zijn.

 

 

PROJECTEN SPORTSTIMULERING
RIJKE SCHOOLDAG

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt.

RIJKE SCHOOLDAG
SPORTKANJERS

Sportkanjers is een ondersteuningsprogramma bij de ontwikkeling van de motorische vaardigheden.

SPORTKANJERS
Citytrainer Junior

Een cursus voor leerlingen van groep 7/8 om binnen de eigen school spelactiviteiten te organiseren.

Citytrainer Junior
bannerfotosschoolsport.jpg

Nog meer projecten

Onze schoolsportcoaches zetten zich actief in op een aantal sporstimulerende projecten in- en rondom school. Dit doen zij op zowel het reguliere basisonderwijs als op het speciaal onderwijs.
Meer over het speciaal onderwijs kunt u vinden bij Special Heroes

Naast de hierboven - in de klikblokken - genoemde projecten organiseren wij ook onderstaande projecten in overleg met de school:

  • Koningsspelen; sinds 2013 een jaarlijks terugkerend evenement waarbij gezond eten en actief bewegen centraal staat. Wij werken hierin samen met studenten van verschillende sportopleidingen.
  • Bredase Beweegweek; op geselecteerde scholen worden alle leerlingen in een bepaalde week nog een keer extra gestimuleerd te bewegen. De leerlingen maken kennis met vernieuwende sporten en trends. Deze week organiseren wij in samenwerking met studenten van Fontys Sportkunde. 
  • Schoolsportvereniging; biedt kinderen de mogelijkheid om ná schooltijd te sporten bij een geselecteerde Bredaase sportvereniging die wekelijkse trainingen op of rond school aanbiedt.
  • Cool2BFIT; leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht.

 

overzicht basisscholen

regulier onderwijs

Op onderstaande basisscholen in het reguliere onderwijs verzorgt een sportcoach van Breda Actief de lessen bewegingsonderwijs en/of sportstimulering. 

 

NOORD-OOST NOORD-WEST ZUID-OOST ZUID-WEST
KBS de Wisselaar KBS de Horizon De Fontein NBS Boeimeer
De Fontein KBS de Griffioen OBS de Tweesprong Internationale school Breda
KBS John F. Kennedy KBS de Werft KBS de Weilust De eerste Rith
IBS Okba Ibnoe Nafi NBS De Hoogakker KBS De Burchtgaarde KBS Sinte Maerte
Rudolf Steiner KBS Olympia OBS De Klokkebei KBS de Weerijs
KBS De Spoorzoeker PC De Rietvink   KBS de Boomgaard
KBS De Liniedoorn NBS Burgst   Avonturier
KBS Helder Camara KBS De Driezwing   KBS de Parel
KBS de Wegwijzer KBS Kievitsloop    
KBS St. Joseph OBS de Wildert    
NBS Teteringen      
Advies

Wij willen graag meedenken rondom vragen over sport en bewegen op school. Denk naast de reguliere bewegingslessen aan bijvoorbeeld de inrichting van het schoolplein, het opstellen van een vakwerkplan of het realiseren van een nieuwe gymzaal.