Taalaanbod voor anderstaligen Nederlands gebundeld in Breda

BREDATAAL is een netwerk van organisaties die formeel en informeel Nederlandse taal aanbieden. De aangesloten organisaties hebben elk hun eigen, unieke uitgangspunten, visie en werkwijze en onderschrijven de uitgangspunten en werkwijze van BREDATAAL. In haar zijn zowel organisaties vertegenwoordigd met een individueel of groepsgericht lesaanbod als organisaties met taalmaatjes, of een combinatie daarvan.

BREDATAAL wil onder meer bereiken dat:

  • het taalaanbod in Breda e.o. inzichtelijk wordt.
  • de mogelijkheden van het taalaanbod aan cliënten, aanbieders, verwijzers en beleidsmakers helder is.
  • cliënten de beste keuze kunnen maken, toegesneden op hun ambitie en mogelijkheden.
  • de kwaliteit van het aanbod en de vrijwilligers die dit aanbod verzorgen door criteria en bijscholing verbeterd wordt. Ieder die is aangesloten bij BredaTaal onderschrijft de kwaliteitsborging die is vastgelegd in de deskundigheidstrainingen door Stichting Lezen & Schrijven.
  • ontmoetingen worden aangemoedigd via de TaalMarkt, het TaalCafé en symposia.
  • potentiële deelnemers over het TaalSpreekuur informeert en hen daarnaar toe verwijst.
  • wachtlijsten verminderen.

Voor wie?

BREDATAAL is er voor alle anderstaligen die hun kennis taal willen verbeteren, voor  intermediairs en taalaanbieders in en om Breda.

Wie doen er mee?

Niet-commerciële taalaanbieders:

Niet-commerciële taalaanbieders buiten Breda

Commerciële taalaanbieders

 


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI