‘Doordat ik vrijwilligerswerk doe vergroot ik mijn kansen op betaald werk.’

Mag je vrijwilligerswerk doen met een uitkering?

Heb je een uitkering en wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag van het UWV. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn werkervaring op te doen en nieuwe  vaardigheden te ontwikkelen. Het geeft structuur en je leert nieuwe mensen en organisaties  kennen.

Ben je op zoek naar betaald werk? Dan mag het vrijwilligerswerk je re-integratie niet in de weg staan. Ook wil het UWV beoordelen of het werk dat je gaat doen ook echt vrijwilligerswerk is. Geef daarom altijd aan de uitkerende instantie door dat je vrijwilligerswerk wilt doen.

Wat is vrijwilligerswerk volgens het UWV?

Vrijwilligerswerk doe je voor een maatschappelijke organisatie en je krijgt er niet voor betaald. Het mag ook geen werk dat jij of  iemand anders eerder heeft gedaan tegen loon.

Een onkostenvergoeding en een uitkering

Soms krijg je een onkostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk dat je doet. De maximale onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk is € 150 per maand. Dit bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.500 per jaar. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld. Krijg je niet meer dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar? Dan heeft dit geen gevolgen voor je uitkering. Er geldt ook een maximum  vergoeding per uur. Als je 23 jaar of ouder bent dan mag je niet meer dan € 4,50 per uur krijgen. Ben je jonger dan 23 jaar dan geldt een maximum van € 2,50 per uur.

Regeling WW en vrijwilligerswerk

Sinds 1 januari 2015 is het simpeler om vrijwilligerswerk te doen! Voor de volledigheid zetten we op een rij waar je volgens het UWV aan moet voldoen:

  • Het is een onbetaalde functie of je krijgt een vrijwilligersvergoeding
  • Je doet vrijwilligerswerk bij een niet-commerciële organisatie
  • De functie is het afgelopen jaar niet een betaalde functie geweest

Doe je al vrijwilligerswerk en kom je in een WW-uitkering? Geen probleem. Geef dan aan bij je aanvraag via het UWV dat je vrijwilligerswerk doet en voor hoeveel uur in de week. Dan kun je dit gewoon blijven doen. Natuurlijk moet je blijven voldoen aan de regels van de WW.

Regeling Bijstand en vrijwilligerswerk

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal € 150,- per maand met een maximum tot € 1.500,- per jaar een (onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering. Staatssecretaris Klijnsma past binnenkort de regels aan.

Klijnsma: "Vrijwilligerswerk is ontzettend waardevol. Voor de samenleving en voor de vrijwilliger zelf. De aanpassing van de regel zorgt ervoor dat de zogenaamde vrijlating onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk voor iedereen hetzelfde wordt, ongeacht waarom je welke uitkering ontvangt. Nu gelden daar nog verschillende regels voor.

Voor meer informatie kijk op: https://vrijwilligerswerk.nl/wetten-regels/sociale-uitkeringen

Meldpunt WW en Vrijwilligerswerk

Gaat er iets niet goed? Neem dan contact op met UWV. Kom je er samen niet uit? Meld het dan anoniem bij het NOV. De Vereniging NOV en het ministerie van SZW evalueren de nieuwe regeling na vijf maanden.

Meer weten?

Neem dan contact op met de  .


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI