‘Ook vrijwilligers die niet in Breda wonen maar zich wel vrijwillig inzetten in Breda, zijn verzekerd’

Zijn mijn vrijwilligers goed verzekerd?

Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband, onverplicht werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, vallen onder de dekking van de vrijwilligersverzekering van de Gemeente Breda.

Geen eigen risico meer

Per 1 januari 2014 heeft de gemeente een nieuwe verzekering afgesloten voor alle Bredase vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties. Verzekerd waren en blijven: ongevallen / persoonlijke eigendommen, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. In de nieuwe verzekering is er geen eigen risico meer. Daarnaast is bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor rechtspersonen, verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen en incidenteel grensoverschrijdend vrijwilligerswerk nu ook verzekerd. Verder zijn vrijwillige verkeersregelaars en vrijwilligers die geen inwoner zijn van Breda maar voor een Bredase organisatie vrijwilligerswerk doen, ook verzekerd.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze verzekering en wat te doen bij schade kan je rechtstreeks contact opnemen met:
Raetsheren van Orden B.V.
Frans Coene 072 541 41 51

Klik hier voor het dekkingsoverzicht
Klik hier voor het schadeformulier


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI