‘Als vrijwilliger ben je in Breda goed verzekerd!’

Ben ik als vrijwilliger verzekerd?

Vrijwilligersverzekering

Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Tenslotte kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. Ben je actief als vrijwilliger of mantelzorger in de gemeente Breda? Dan ben je voor schade die ontstaat tijdens het verrichten van je vrijwilligerswerk automatisch verzekerd via de vrijwilligersverzekering die de gemeente Breda heeft afgesloten. Je hoeft je hier als vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie niet voor aan te melden en ontvangt ook geen polis. De kosten voor deze verzekering worden betaald door de gemeente Breda.

Direct regelen

Schade melden

Eerst ga je na of de schade op een eigen verzekering van de vrijwilliger of op die van de vrijwilligersorganisatie gemeld kan worden. Kan dat? Dan meld je de schade bij die verzekeraar. Is dat niet mogelijk? Vul dan onderstaand schade aangifteformulier in.

Is er sprake van schade of letsel door een ongeval? Dan hoeft er niet eerst nagegaan te worden of de schade op een ander verzekering gedekt is. Je kunt de schade dan direct met het aangifteformulier melden.

Het ingevulde formulier stuur je per post naar Raetsheren van Orden B.V., Postbus 1015, 1810 KA Alkmaar, of per e-mail naar . De verzekeraar neemt de schade in behandeling.

Bij vragen of opmerkingen kan je telefonisch contact opnemen met de afdeling Vrijwilligersverzekering van Raetsheren van Orden via 072 - 541 41 51 of via  .

SCHADEAANGIFTEFORMULIER


Vragen?

Heb je vragen over de vrijwilligersverzekering? Dan kun je contact opnemen met de afdeling Vrijwilligersverzekering van Raetsheren van Orden B.V., Postbus 1015, 1810 KA Alkmaar.
E: T: 072 - 541 41 51

Wanneer ben je als vrijwilliger of mantelzorger verzekerd?

Een vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. In afwijking hiervan mag de vrijwilliger een onbelaste vergoeding ontvangen tot een door de belastingdienst bepaalt maximum. Voor het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommen voor vrijwilligers geldt dat ook mantelzorgers zijn meeverzekerd. Als verzekerde wordt beschouwd: de vrijwilligers en mantelzorgers binnen de gemeente. Er is geen leeftijdsgrens. Dekkingsgebied is Nederland. Bij gemeentegrensoverschrijding geldt de polis van de gemeente waarin de vrijwilligersorganisatie gevestigd is.

Wie zijn niet verzekerd?

Uitgesloten van deze verzekering zijn de vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie. Reguliere activiteiten van een vereniging waaraan mensen als lid van die vereniging mee doen vallen niet onder deze verzekering. Voor alle schadeverzekeringen geldt dat bestaande verzekeringen in de dekking voor gaan op de dekking van deze verzekering (secundaire dekking). Voor de ongevallenverzekering geldt dit niet.

Dekking van deze verzekering

Enkele risico’s die je als vrijwilliger loopt zijn bijvoorbeeld het oplopen van letsel tijdens het doen van vrijwilligerswerk, het toebrengen van schade aan derden, een bestuursfunctie die niet zonder financieel risico is voor het privévermogen, het met eigen auto deelnemen aan het verkeer en rechtsvervolging. Bekijk onderstaand dekkingsoverzicht voor details.

DEKKINGSOVERZICHT


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI