Maatschappelijke Stage voor scholen

Laat jongeren ontdekken, doen en lachen! Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de samenleving. Jongeren leren samenwerken, ontwikkelen sociale vaardigheden en ontdekken dat het leuk is om iets te doen voor een ander. Jouw school kan dit mede mogelijk maken.

Wat is de MAS?

MaS staat voor Maatschappelijke Stage in en rondom Breda. Dit wordt vormgegeven vanuit Maatschappelijk Betrokken Onderwijs het Bredase Model vanuit Gemeente Breda. Vrijwilligerswerk in een maatschappelijke context, uitgevoerd door middelbare scholieren. Zo maken zij actief kennis met de samenleving en leveren daar onbetaald een bijdrage aan. Het biedt de mogelijkheid om jouw school te onderscheiden door buitenschools leren en maatschappelijke betrokkenheid aan te bieden. Het kan als onderdeel worden ingezet voor burgerschapsopdrachten.

Tijdens ‘The Social Experience’ maken jongeren kennis met maatschappelijke organisaties. Doordat organisaties klussen aanbieden, geven zij jongeren de kans om een unieke ervaring op te doen in de Bredase samenleving en kennis te maken met vrijwillige inzet. Dit is een onderdeel van de flexibele ruimte in het model. Anthony is leerling van Mencia de Mendoza in Breda en deelt zijn ervaring tijdens The Social Experience met dak- en thuislozen.

De MaS heeft haar meerwaarde ruimschoots bewezen: meer dan 20% van de leerlingen die MaS heeft gedaan doet nog steeds vrijwilligerswerk! Een bijzondere ervaring die de rest van hun leven bijblijft. Of en hoe de MaS gevormd wordt verschilt per school. De scholen Het Brederocollege, De RotondeDe NassauGraaf Engelbrecht, Internationale School BredaMarkenhage CollegeMencia de MendozaMichaël CollegeTessenderlandt en Orion College hebben de MaS als een onderdeel in het onderwijsprogramma verwerkt. Staat jouw school hier nog niet tussen? Maak dit dan bespreekbaar met jouw collega’s en neem contact met ons op.

Jongeren in beeld tijdens MaS

Rol Breda Actief

Breda Actief brengt leerlingen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. We hebben daarbij als doel: samenwerking stimuleren en optimaliseren. En natuurlijk om de MaS mogelijk te maken. Dit doen we door middel van:

  1. De organisatie van een jaarlijks terugkerend event: Dé Vrijwilligersmarkt Breda. In 2017 vindt dit plaats op 28 september 2017. Hier ontmoeten scholieren en organisaties elkaar in een ‘café’ setting.
  2. Het faciliteren door middel van een digitaal platform nlvoorelkaar.nl. Hier komen vraag en aanbod voor de MaS bij elkaar.www.nlvoorelkaar.nl
  3. Adviestrajecten op maat om maatschappelijke organisaties voor te bereiden op de maatschappelijke stage en de komst van de jongeren.

Hoe kunnen scholieren een MAS vinden?

Organisaties die leuke MaS vacatures hebben voor jongeren, bieden deze aan via www.nlvoorelkaar.nl. Neem hier eens een kijkje, want er is voor elke jongere wat wils. Jongeren doen van alles als MaS, zo verzorgen ze dieren bij het dierenasiel, lezen ze voor op hun oude lagere school, bedenken ze acties en voeren deze uit voor de Voedselbank, helpen ouderen met uitleg over mobieltjes en computers of ze verkopen kaartjes tijdens een festival.

Meer weten over de MAS?

Wil je meer weten over het Bredase Model, MaS of naar mogelijke vormen voor jouw school neem dan contact op met Isabelle Leijser en Renée Sterk van Breda Actief. Stuur een mail naar of bel 076-52233555.

Ben jij een leerling?                  Ben jij een organisatie? 


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI