‘Lekker in je vel met Breda Actief’

Missie, visie en ambitie

Missie

Breda Actief stimuleert en faciliteert deelname aan sport en vrijwilligerswerk in Breda, vóór en mét alle inwoners en organisaties die belang hebben bij sport en vrijwilligerswerk.

Visie

Breda Actief wil de spil zijn binnen sport en vrijwilligerswerk in Breda. Breda Actief inspireert, stimuleert, adviseert en faciliteert alle inwoners en organisaties tot deelname aan en ontwikkeling van sport en vrijwilligerswerk. Dit doen we door vraag en aanbod te verbinden, door te adviseren over mogelijkheden, door proactief in te spelen op ontwikkelingen en kansen, door activiteiten en ontmoetingen te organiseren en te faciliteren, en door cursussen en workshops te geven, door op te leiden en te begeleiden.

Ambitie

Breda Actief vindt het belangrijk dat iedereen in gemeente Breda lekker in zijn vel zit. Tevreden mensen zorgen namelijk goed voor zichzelf, voor een ander en voor de stad. Wij zijn enthousiast, positief en gaan uit van datgeen wat iemand zelf wil en kan. We brengen beleid en uitvoering dichter bij elkaar en moedigen aan om wensen en ideeën te vertalen naar de praktijk, op het gebied van vrijwillige inzet, sport en bewegen.


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI