‘Samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten komt van twee kanten en is gebaseerd op wederzijdse erkenning van elkaars inzet en betrokkenheid.’

Vrijwillige inzet in zorg en welzijn

Afgelopen jaren is er veel veranderd in Nederland in zorg en welzijn. Mensen blijven langer thuis wonen en krijgen ambulante begeleiding en behandeling, zij houden langer de eigen regie en verantwoordelijkheid over wat ze willen en kunnen. De samenwerking tussen de instelling, thuiszorg, mantelzorger en vrijwillige zorg wordt intensiever en gelijkwaardiger. De vraag naar vrijwillige inzet groeit, het aantal en soort taken voor vrijwilligers wordt groter en complexer. Hun rol naast beroepskrachten verandert.

Meer vrijwilligers in zorg en welzijn 

Organisaties moeten met minder beroepskrachten dezelfde en complexere taken uitvoeren, zij maken graag gebruik van vrijwillige inzet in samenwerking met mantelzorgers. Dit proces gaat niet vanzelf, kost tijd en vraagt aandacht. Vrijwilligers willen werk doen dat aansluit bij hun wensen, ze willen gehoord en gezien worden en ze willen vooral prettig kunnen samenwerken met betaalde medewerkers. Grenzen tussen de werkzaamheden van vrijwilligers en beroepskrachten zijn minder duidelijk en dat vraagt om goede afspraken.

Wederkerigheid en samenwerking

Breda Actief vindt het belangrijk dat de wederkerigheid en samenwerking tussen vrijwillige inzet en beroepskrachten optimaal is en stimuleert en ondersteunt dit proces. Het leren van en met elkaar gebeurt onder andere door De Vrijwilligersacademie Breda waar cursussen en workshops aangeboden worden voor vrijwilligers en beroepskrachten in zorg en welzijn.

Breda Actief adviseert op het thema vrijwillige inzet in zorg en welzijn

Dat doen we op verschillende manieren:

  • Advies geven op individuele vragen van organisaties
  • Organiseren van workshops, thema- en intervisiebijeenkomsten
  • Delen van actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn
  • Organisaties en vrijwilligers met elkaar in contact brengen, om van elkaar te leren en samen te werken
  • Delen van successen en best practices

Neem voor meer informatie contact op met  of . De adviseurs van Breda Actief kun je ook bereiken via 076-5233555.

Mailing 'Breda Actief over vrijwillige inzet zorg en welzijn'

Er worden regelmatig mailings gestuurd om je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen rondom vrijwillige inzet binnen de zorg en welzijn. Wil jij de mailing ook ontvangen? Neem dan contact op met .

Hier vind je de mailings die tot nu toe verstuurd zijn:

5-4-2016 Breda Actief over vrijwillige inzet zorg en welzijn

Methodieken op het gebied van samenwerking:

Handleiding betaalde en onbetaalde medewerkers
Brochure Zorg beter met vrijwilligers: tips voor samenwerking
WIFA model 
Toolkit Zorg Beter met Vrijwilligers
Training Samenwerking beroepskrachten en vrijwilligers


Partner in Wijkwijs Breda

ANBI