Bewegen op de opvang

Ontdek hoe we bewegen op de kinderopvang stimuleren en hoe jouw kinderopvang hieraan kan meedoen! 

kleinmeisjetennispeuter.jpg

Beweegadvies

Bewegen is belangrijk voor kinderen!

Het is belangrijk dat jonge kinderen regelmatig bewegen en niet te lang stilzitten. Dit is goed voor hun gezondheid en ontwikkeling. De Gezondheidsraad adviseert de beweegadviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie te volgen voor kinderen onder de 4 jaar. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat jonge kinderen gezond en actief opgroeien!  

Beweeg de dag door

Beweegprogramma voor peuters met de kinderopvang

In Nederland bewegen we te weinig, ook peuters. Op kinderdagverblijven wordt er veel gezeten. Regelmatig bewegen op jonge leeftijd heeft veel goede effecten op de gezondheid en het welzijn van kinderen, zowel nu als later. We willen ouders en professionals bewust maken van het belang voor bewegen voor peuters. 

kinderopvangpeuters.jpg

Wat is Beweeg de dag door?

"Beweeg de dag door" duurt 10 weken. Tijdens 9 van die weken leren pedagogisch medewerkers hoe ze zelf beweegactiviteiten voor kinderen kunnen organiseren. Dit doen we in verschillende ruimtes: de speelzaal, het lokaal, de gang, en buiten. Twee maanden na afloop van het programma is er een bijeenkomst waar we dieper ingaan op bepaalde thema's of vragen. 

We denken dat dit programma het meest geschikt is voor peutergroepen waar ook VVE wordt aangeboden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bewegen en taalontwikkeling sterk met elkaar verbonden zijn. We willen deze kinderen van jongs af aan leren dat bewegen een vast onderdeel van de dag hoort te zijn. 

Meer informatie?

Wil je ook met "Beweeg de dag door" aan de slag op jouw kinderopvanglocatie? Neem dan contact op met Nadieh Graumans. Zij is te bereiken op 088 2501 332 of op nadieh.graumans@breda-actief.nl.

Lekker fit

In de kinderopvang

Lekker Fit! is een programma dat bewegen en gezonde voeding integreert in de kinderopvang. Zo wordt bewegen en gezond eten een vast onderdeel van de dagelijkse routine op de opvang. Als je meedoet met het Lekker Fit! programma, doorloop je een programma van drie jaar. Dit is om ervoor te zorgen dat medewerkers genoeg kennis en ervaring opdoen, zodat ze goed met het programma kunnen werken. Ook hebben Lekker Fit! coaches dan genoeg tijd om hun collega's te helpen en te begeleiden.

kleinmeisjevoetbal.jpg

Training pedagogische medewerkers

De volledige training duurt drie jaar en bestaat uit de volgende bijeenkomsten: 

Team in beweging: Bijeenkomsten voor het hele team, inclusief de leidinggevenden. 
De Lekker Fit! coach: Training en overleg voor coaches, op locatieniveau of tussen verschillende locaties. 
Coaching on the job: Coachingsmomenten per groep, samen met de trainer en de beweegcoach. 

Elke locatie krijgt een beweegbak. Hierin zitten allerlei materialen voor beweegactiviteiten met de kinderen. Tijdens de teamtraining leren de deelnemers hoe ze deze materialen kunnen gebruiken tijdens de activiteiten. 

Heb je interesse in het volgen van de Lekker Fit! scholing of heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contat op met Nadieh Graumans. Zij is te bereiken op 088 2501 332 of op nadieh.graumans@breda-actief.nl.

Team
pleuni.png
Pleuni
Rollé

Consulent schoolsport

pleuni.png
Pleuni Rollé

Consulent schoolsport

Kinderen laten inzien dat sport gezond en vooral heel erg leuk is. Daar streef ik naar!

nadieh.png
Nadieh
Graumans

Sportcoach schoolsport

nadieh.png
Nadieh Graumans

Sportcoach schoolsport

Bewegen is leuk en zorgt voor een gezonde leefstijl. Het bewegingsonderwijs is daarvan een belangrijk onderdeel. Ik ben blij dat ik hier mijn steentje aan kan bijdragen. Kinderen laten lachen tijdens het bewegen is mijn grootste doel.

milou.png
Milou
Pauwels

Sportcoach schoolsport

milou.png
Milou Pauwels

Sportcoach schoolsport

Zolang ik me kan herinneren ben ik altijd bezig geweest met sport. Sport staat centraal en daar haal ik mijn energie uit. Deze energie wil ik gebruiken om kinderen te inspireren en motiveren. Plezier, succesbeleving en uitdaging is wat ik de kinderen wil bieden. Een lach op ieders gezicht is waar ik naar streef.

Bewegen voor peuters

Bewegen speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van peuters. Wil je meer weten over hoe we bewegen voor peuters nog meer stimuleren? Lees verder!