Sporten op school

Breda Actief wil een kwaliteitsimpuls geven aan het bewegen op en rond de school. Dit doen we op basisscholen door het inzetten van sportcoaches. De sportcoaches bieden ondersteuning aan groepsleerkrachten tijdens de gymlessen en voeren diverse sportstimulerende projecten uit.

 

ba-schoolsport-header..png
beweegaanpak.png

Beweegaanpak

Breda Actief staat voor een leven lang bewegen voor álle Bredanaars en dus ook voor alle kinderen. Wij geloven in goed bewegingsonderwijs én in sport- en beweegstimulering tijdens en na schooltijd.
In de beweegaanpak zit de basis oftewel 2 uur bewegingsonderwijs. Vanaf 1 augustus 2023 is het wettelijk verplicht om deze basis op orde te hebben. Breda Actief wil het onderwijs hierin faciliteren door ofwel de lessen bewegingsonderwijs te geven ofwel daarbij te ondersteunen, zodat kwaliteit vergroot wordt en kinderen zich breed motorisch ontwikkelen. 

Bewegen op school is echter meer dan bewegingsonderwijs alleen. Wij geloven in een dynamische schooldag waarin bewegen geïntegreerd is tijdens school. De +1 en +2 creëer je door middel van sportstimuleringsprojecten tijdens en na schooltijd. Met extra aandacht voor kwetsbare kinderen, in welke vorm of op welke school dan ook. Kinderen kunnen hun (sport)talenten ontwikkelen en we streven naar duurzaam bewegen voor ieder kind. Met de beweegaanpak gaan kinderen meer en beter bewegen, krijgen ze meer zelfvertrouwen en zitten kinderen lekkerder in hun vel! 

Wil je meer weten over ons bewegingsonderwijs? Klik dan op onderstaande button voor meer informatie.

SPORTSTIMULERINGSPROJECTEN
RIJKE SCHOOLDAG

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt.

RIJKE SCHOOLDAG
SPORTKANJERS

Sportkanjers is een ondersteuningsprogramma bij de ontwikkeling van de motorische vaardigheden.

SPORTKANJERS
Citytrainer Junior

Een cursus voor leerlingen van groep 7/8 om binnen de eigen school spelactiviteiten te organiseren.

Citytrainer Junior
bannerfotosschoolsport.jpg

Nog meer projecten

Onze schoolsportcoaches zetten zich actief in op een aantal sporstimulerende projecten in- en rondom school. Dit doen zij op zowel het reguliere basisonderwijs als op het speciaal onderwijs.
Meer over het speciaal onderwijs kunt u vinden bij Special Heroes

Naast de hierboven - in de klikblokken - genoemde projecten organiseren wij ook onderstaande projecten in overleg met de school:

  • Koningsspelen; sinds 2013 een jaarlijks terugkerend evenement waarbij gezond eten en actief bewegen centraal staat. Wij werken hierin samen met studenten van verschillende sportopleidingen.
  • Bredase Beweegweek; op geselecteerde scholen worden alle leerlingen in een bepaalde week nog een keer extra gestimuleerd te bewegen. De leerlingen maken kennis met vernieuwende sporten en trends. Deze week organiseren wij in samenwerking met studenten van Fontys Sportkunde. 
  • Schoolsportvereniging; biedt kinderen de mogelijkheid om ná schooltijd te sporten bij een geselecteerde Bredaase sportvereniging die wekelijkse trainingen op of rond school aanbiedt.
  • Cool2BFIT; leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht.

 

basisscholen

regulier onderwijs

Onze sportcoaches werken op verschillende scholen en begeleiden ook stagiares. We zijn er trots op dat we een erkend stageleerbedrijf zijn. Op onderstaande basisscholen in het reguliere onderwijs verzorgt/ondersteunt een sportcoach van Breda Actief de lessen bewegingsonderwijs en/of sportstimulering: 

 

NOORD-OOST NOORD-WEST ZUID-OOST ZUID-WEST
KBS de Wisselaar KBS de Horizon De Fontein NBS Boeimeer
De Fontein KBS de Griffioen OBS de Tweesprong Internationale school Breda
KBS John F. Kennedy KBS de Werft KBS de Weilust De eerste Rith
IBS Okba Ibnoe Nafi NBS De Hoogakker KBS De Burchtgaarde KBS Sinte Maerte
Rudolf Steiner KBS Olympia OBS De Klokkebei KBS de Weerijs
KBS De Spoorzoeker PC De Rietvink   KBS de Boomgaard
KBS De Liniedoorn NBS Burgst   Avonturier
KBS Helder Camara KBS De Driezwing   KBS de Parel
KBS de Wegwijzer KBS Kievitsloop    
KBS St. Joseph OBS de Wildert    
NBS Teteringen      
Advies

Wij willen graag meedenken rondom vragen over sport en bewegen op school. Denk naast de reguliere bewegingslessen aan bijvoorbeeld de inrichting van het schoolplein, het opstellen van een vakwerkplan of het realiseren van een nieuwe gymzaal.