Sportkanjers

Sportkanjers is een ondersteuningsprogramma bij de ontwikkeling van motorische vaardigheden.

min leestijd
sportkanjersliniedoornzwaaien.jpg

SPORTKANJERS

Sportkanjers is een programma ontworpen om kinderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun motorische vaardigheden. Het hoofddoel is om deze kinderen op hun eigen leeftijdsniveau te laten bewegen. We werken met kleine groepen van maximaal 8 kinderen, waardoor we de kans hebben om persoonlijke aandacht te schenken aan de specifieke behoeften van elk kind. Bij Sportkanjer lessen staat plezier voorop!

Wat houdt Sportkanjers in?

Sportkanjers is een speciaal programma dat gericht is op een klein groepje kinderen, voornamelijk uit de onderbouw (groep 2 en 3), om hen te helpen bij hun motorische ontwikkeling. Dit programma is bijzonder waardevol omdat het kinderen die doorgaans minder aandacht krijgen in een drukke klas de kans biedt om de aandacht te krijgen die ze verdienen.

Om de kinderen effectief te ondersteunen, werkt Sportkanjers samen met verschillende fysiotherapeuten uit Breda. Gedurende een periode van 15 weken, komen we wekelijks samen met de kinderen. Elke les richt zich op een ander aspect van motorische vaardigheden. Deze lessen worden tijdens schooltijd gegeven en vinden plaats in de speelzaal van de school, wat de deelname drempelvrij maakt voor de kinderen. Plezier staat altijd centraal in de Sportkanjer lessen!

Het uiteindelijke doel van het programma is om de kinderen na deze periode met plezier op hun leeftijdsniveau te laten bewegen, wat niet alleen hun motorische vaardigheden zal verbeteren, maar ook hun zelfvertrouwen en welzijn ten goede zal komen.

Werkwijze

De groepsleerkracht en de sportcoach werken samen om kinderen te identificeren die opvallen op het gebied van motoriek of sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij kunnen we ook de resultaten van de MQ-scan in overweging nemen. Voorafgaand aan deelname aan het Sportkanjer-project vragen we ouders om toestemming via een intakebrief. Het Sportkanjer-project begint met een kennismakingsles om ervoor te zorgen dat de kinderen zich op hun gemak voelen.

Na deze introductie volgt het eerste meetmoment, de 4-sen test. Gedurende 12 weken werken we intensief aan verschillende aspecten, waaronder coördinatie bij het springen, balvaardigheid, sprongkracht, balanceren, klimmen en klauteren.

Tijdens een van deze sessies zal ook een fysiotherapeut aanwezig zijn om extra ondersteuning te bieden en vrijblijvend advies te geven. Aan het einde van het programma wordt een tweede meetmoment georganiseerd om de vooruitgang te evalueren. Daarna ontvangt de groepsleerkracht evaluatierapporten voor elk kind, waarbij er indien gewenst ruimte is om deze met de ouders te bespreken.

Aanmelden

Lijkt Sportkanjers ook iets voor jouw basisschool en wil je graag meer informatie?
Neem dan contact op met Milou Pauwels via milou.pauwels@breda-actief.nl of bel naar 088 - 2501 309