happy-kids-communicating-while-having-physical-act-2023-04-11-02-31-14-utc.jpg
Bewegings-onderwijs

Vanaf schooljaar 2023-2024 is 2 lesuren bewegingsonderwijs per week verplicht op de basisschool. Leerlingen moeten minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs krijgen onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht.

Lees verder
Bewegings-onderwijs
sportspel_1601_proof.jpg
De Rijke Schooldag Breda

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland – die op een school zitten met een positieve achterstandsscore - zichzelf ten volle kunnen ontplooien, wordt met de Rijke Schooldag in het primair onderwijs, hier een impuls aan gegeven.

Lees verder
De Rijke Schooldag Breda
pexels-rdne-stock-project-7551442.jpg
Veilig Sportklimaat

Een veilige omgeving is voor iedereen! Dus ook tijdens het doen van vrijwilligerswerk. De plek, de mensen met wie je omgaat… Allemaal heeft het te maken met sociale veiligheid. Maar wie is daar verantwoordelijk voor? Wat doe je als het onveilig blijkt te zijn? En hoe zorg je ervoor dat veilig blijft? MOOIWERK geeft je de volgende 6 tips. Klik op het onderwerp in het menu hiernaast om dit snel te lezen.

Lees verder
Veilig Sportklimaat
erkendstageleerbedrijf(1).jpg
Stageleer- bedrijf

Al jarenlang zijn wij een structurele samenwerkingspartner voor diverse vo-mbo-hbo-opleidingen en bieden studenten en leerlingen de mogelijkheid om stage te lopen.

Lees verder
Stageleer- bedrijf
vrijwilligersvuilniszak.jpg
Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde. Van bestuurslid tot barmedewerker, van trainer tot commissielid of scheidsrechter: een vereniging kan niet zonder vrijwilligers!

Lees verder
Vrijwilligers
sportkanjersliniedoornzwaaien.jpg
Sportkanjers

Sportkanjers is een ondersteuningsprogramma bij de ontwikkeling van motorische vaardigheden.

Lees verder
Sportkanjers
img_0076.jpg
HealthyLIFE

HealthyLIFE is een leefstijlprogramma van twee jaar voor volwassenen met overgewicht/obesitas. Het doel? Het bevorderen van een gezond(ere) leefstijl. De nieuwe leefstijl draagt bij aan een verbetering van je kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en betere gezondheid.

Lees verder
HealthyLIFE