happy-kids-communicating-while-having-physical-act-2023-04-11-02-31-14-utc.jpg
Bewegings-onderwijs

Vanaf schooljaar 2023-2024 is 2 lesuren bewegingsonderwijs per week verplicht op de basisschool. Leerlingen moeten minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs krijgen onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht.

Lees verder
Bewegings-onderwijs
sportspel_1601_proof.jpg
De Rijke Schooldag Breda

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland – die op een school zitten met een positieve achterstandsscore - zichzelf ten volle kunnen ontplooien, wordt met de Rijke Schooldag in het primair onderwijs, hier een impuls aan gegeven.

Lees verder
De Rijke Schooldag Breda
ontwerpzondertitel[10].png
VEILIG SPORTKLIMAAT

Een veilige omgeving is voor iedereen! Dus ook tijdens sporten. Sport zou voor iedereen prettig, plezierig en veilig moeten zijn.

Lees verder
VEILIG SPORTKLIMAAT
erkendstageleerbedrijf(1).jpg
Stageleer- bedrijf

Al jarenlang zijn wij een structurele samenwerkingspartner voor diverse vo-mbo-hbo-opleidingen en bieden studenten en leerlingen de mogelijkheid om stage te lopen.

Lees verder
Stageleer- bedrijf
vrijwilligersvuilniszak.jpg
Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde. Van bestuurslid tot barmedewerker, van trainer tot commissielid of scheidsrechter: een vereniging kan niet zonder vrijwilligers!

Lees verder
Vrijwilligers
sportkanjersliniedoornzwaaien.jpg
Sportkanjers

Sportkanjers is een ondersteuningsprogramma bij de ontwikkeling van motorische vaardigheden.

Lees verder
Sportkanjers
img_0076.jpg
HealthyLIFE

HealthyLIFE is een beweegprogramma van 14 weken voor volwassenen met overgewicht/obesitas. Het doel? Verschillende vormen van bewegen uitproberen én een sport vinden die bij jou past.

Lees verder
HealthyLIFE