Citytrainer Junior

Sinds 2018 hebben basisscholen in Breda enthousiast deze cursus verwelkomd, waarbij de vaardigheden van leerlingen uit groep 7 en 8 benut worden. De deelnemende leerlingen worden getraind om binnen hun eigen school spelactiviteiten te organiseren en te leiden voor de jongere leerlingen in de onderbouw.

min leestijd
img_8991.jpg

Cursus

De talentgerichte cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. De volgende aspecten komen aan bod: 

  • Leiderschapsontwikkeling: De Citytrainer Junior-cursus biedt oudere leerlingen de kans om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Ze leren hoe ze activiteiten kunnen organiseren en begeleiden, wat waardevolle levensvaardigheden zijn.

  • Peer-to-peer leren: Jongere leerlingen kunnen gemakkelijker leren en zich op hun gemak voelen bij oudere leerlingen. Dit creëert een positieve leersfeer en versterkt de onderlinge banden tussen leerlingen.

  • Aanpassingsvermogen: Het leren aanpassen van activiteiten aan de behoeften en interesses van deelnemers is een waardevolle vaardigheid die de Citytrainers Junior ontwikkelen. Dit kan hen helpen om empathie en begrip te ontwikkelen voor anderen.

  • Actieve betrokkenheid: Door oudere leerlingen actief te betrekken bij het organiseren van activiteiten, wordt het algemene niveau van betrokkenheid bij schoolactiviteiten vergroot. Dit kan de schoolgemeenschap versterken.

  • Diversiteit van toepassingen: Het feit dat Citytrainers Junior op verschillende manieren kunnen worden ingezet, van pauzeactiviteiten tot naschoolse activiteiten en gymlessen, betekent dat ze een brede impact kunnen hebben op de schoolgemeenschap.

De leerligen sluiten de cursus af met een 'examen' waarbij ze de geleerde vaardigheden in praktijk brengen. 

maxresdefault

Citytrainers Junior in de praktijk

Na het afronden van de cursus wordt de Citytrainer Junior op de eigen school actief. Als school kan je zelf bepalen hoe de Citytrainer Junior ingezet wordt, denk aan de pauzeactiviteiten, begeleiden bij sportdagen, naschoolse activiteiten of in de gymlessen/kleuterlessen. Natuurlijk kan de cursus ook bij jouw basisschool gegeven worden!

Bekijk de video voor meer uitleg. 

Meer informatie

Basisscholen die meer informatie willen over de cursus Citytrainer Junior kunnen contact opnemen met Melvin Lambregts via melvin.lambregts@breda-actief.nl of je belt hem op 088 - 2501 329.