Bewegings-onderwijs

Vanaf schooljaar 2023-2024 is 2 lesuren bewegingsonderwijs per week verplicht op de basisschool. Leerlingen moeten minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs krijgen onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht.

min leestijd
happy-kids-communicating-while-having-physical-act-2023-04-11-02-31-14-utc.jpg

Bewegingsonderwijs

Wij bieden kwaliteit door te werken met sportprofessionals met een eigen vakwerkplan. Ons team is op de hoogte van trends en ontwikkelingen en gebruikt deze kennis in de lessen. We luisteren naar wat de school wil en samen kijken we hoe we het beste uit elk kind kunnen halen. 

wat zijn de opties?

Vanaf schooljaar 2024-2025 biedt Breda Actief twee verschillende rollen aan voor het bewegingsonderwijs. De sportcoach bewegingsonderwijs of de student bewegingsonderwijs. 

  • Sportcoach bewegingsonderwijs; de sportcoach bewegingsonderwijs biedt ondersteuning tijdens de lessen bewegingsonderwijs, waarbij de groepsleerkracht een actieve rol speelt en eindverantwoordelijk is. De sportcoach bewegingsonderwijs heeft géén lesgeefbevoegdheid en werkt volgens het vakwerkplan van Breda Actief. Hij/zij monitort de motorische ontwikkeling in samenwerking met de school, kan input leveren voor rapportages maar is niet verantwoordelijk voor deze rapportages.
  • Student bewegingsonderwijs; derdejaarsstudenten van MBO sport en bewegen niveau 4 lopen stage bij Breda Actief als erkend stageleerbedrijf. Voor de ontwikkeling van de studenten is het belangrijk dat zij lessen bewegingsonderwijs zelfstandig ondersteunen zonder aanwezigheid van een sportcoach. De groepsleerkracht, die eindverantwoordelijkheid is voor de lessen bewegingsonderwijs, geeft de student(en) feedback. De begeleiding en beoordeling van studenten ligt bij Breda Actief, waarbij studenten minimaal één keer per lesdag worden bezocht. Studenten werken op basis van het vakwerkplan Breda Actief.

Ook is er een mogelijkheid om voor een sportcoach sportstimulering te kiezen. De sportcoach heeft géén rol in het bewegingsonderwijs, maar richt zich enkel op sportstimulering op en rond school. 

Werkwijze

De gymlessen moeten voldoen aan bepaalde kerndoelen die zijn beschreven in de wetgeving. Breda Actief heeft hiervoor een vakwerkplan opgesteld waarin de kerndoelen van de wet bewegingsonderwijs worden geborgd. Het vakwerkplan bestaat uit een jaarplanning en uitgewerkte lessen. In de jaarplanning is rekening gehouden met vakanties en speciale gelegenheden zoals de Kinderboekenweek en de Koningsspelen. De jaarplanning bestaat uit klassikale lessen, lessen met twee vakken en lessen met drie vakken. 

Aanmelden

Ben je geïnteresseerd in het inschakelen van een sportcoach sportstimulering, sportcoach bewegingsonderwijs of een student bewegingsonderwijs, of wil je meer weten over de tarieven? Neem dan vrijblijvend contact op met schoolsport@breda-actief.nl