Bewegings­onderwijs

Vanaf schooljaar 2023-2024 is 2 lesuren bewegingsonderwijs per week verplicht op de basisschool. Leerlingen moeten minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs krijgen onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht.

min leestijd
happy-kids-communicating-while-having-physical-act-2023-04-11-02-31-14-utc.jpg

Bewegingsonderwijs

Vanaf schooljaar 2023-2024 is 2 lesuren bewegingsonderwijs per week verplicht op de basisschool. Leerlingen moeten minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs krijgen onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht. Breda Actief geeft en verzorgt ook de lessen bewegingsonderwijs in het basisonderwijs. De brede sportcoach of de brede vakleerkracht verzorgt (in samenwerking met de groepsleerkracht) de gymlessen op diverse basisscholen in Breda.  

Wij bieden kwaliteit door te werken met sportprofessionals met een eigen vakwerkplan. Met ons team zijn we op de hoogte van trends en ontwikkelingen en passen deze toe. We sluiten aan bij de wensen en behoeftes van de school en bekijken samen hoe we het beste uit ieder kind kunnen halen.

wat zijn de opties?

Scholen hebben de keuze om te kiezen uit een brede sportcoach een brede vakleerkracht of een sportcoach. Kies je als school voor een brede sportcoach dan zal de sportcoach de lessen voorbereiden en uitvoeringen met actieve aanwezigheid van de bevoegde groepsleerkracht. De bevoegdheid en verantwoordelijkheid ligt bij de school. Kies je als school voor een brede vakleerkracht dan zal de vakleerkracht de lessen voorbereiden en uitvoeringen zonder verplichte aanwezigheid van de groepsleerkracht. De bevoegdheid en verantwoordelijkheid ligt bij Breda Actief. 

Ook is er een mogelijkheid om voor de sportcoach te kiezen, de sportcoach heeft géén rol in het bewegingsonderwijs en richt zich enkel op sportstimulering op en rond school. 
Op deze manier kan de sportcoach bijvoorbeeld samen met een vakleerkracht bewegingsonderwijs, die bij het onderwijs in dienst is, werken aan de +1 uur en de +2 uur van de beweegaanpak.

Werkwijze

De gymlessen moeten voldoen aan bepaalde kerndoelen die zijn beschreven in de wetgeving.  

Breda Actief heeft hiervoor een vakwerkplan opgesteld waarin de kerndoelen van de wet bewegingsonderwijs worden geborgd. Het uitganspunt van dit vakwerkplan is de kracht van herhaling. Door de les te herhalen kennen de kinderen de regels van het vak en kun je meer aandacht geven aan differentiatie en variatie. In de praktijk betekent dit dat dezelfde les twee keer in de week uitgevoerd wordt 

Het vakwerkplan bestaat uit een jaarplanning en uitgewerkte lessen. In de jaarplanning is rekening gehouden met vakanties en speciale gelegenheden zoals de Kinderboekenweek en de Koningsspelen. De jaarplanning bestaat uit klassikale lessen, lessen met twee vakken en lessen met drie vakken.  

Aanmelden

Wil jij voor jouw school meer informatie over de tarieven of over het gebruik maken van het inzetten van een brede sportcoach of een brede vakleerkracht neem dan vrijblijvend contact op met schoolsport@breda-actief.nl 

Meer weten over activiteiten?

Wij organiseren het hele jaar door leuke activiteiten. Bekijk onze agenda voor de komende activiteiten. Het overzicht van de wekelijkse wijksportactiviteiten vind je in het hoofdmenu.