De Rijke Schooldag Breda

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland – die op een school zitten met een positieve achterstandsscore - zichzelf ten volle kunnen ontplooien, wordt met de Rijke Schooldag in het primair onderwijs, hier een impuls aan gegeven.

min leestijd
sportspel_1601_proof.jpg

Wat houdt De Rijke Schooldag in?

Er zijn dertien Bredase ONYX basisscholen die meedoen met de Rijke Schooldag. Alle kinderen uit groep 3 tot en met 8 mogen twee klokuren per week langer op school blijven om mee te doen met extra activiteiten. Ze ontdekken waar ze gelukkig van worden en kunnen uitvinden waar ze goed in zijn. Gewoon op of rondom school, dus in een vertrouwde en veilige omgeving. Samen met hun klasgenootjes.

Per schooljaar krijgt ieder kind tijdens de Rijke Schooldag per blok (er zijn 4 blokken van 6 weken) twee verschillende ontwikkelgebieden aangeboden.
De ontwikkelgebieden zijn sport, cultuur, natuur/duurzaamheid & techniek en welzijn. De activiteiten zijn gratis en er wordt gezorgd voor een gezond tussendoortje voordat de activiteiten beginnen. Deelname is (nog) niet verplicht.

De Bredase coalitie voor de Rijke Schooldag bestaat uit scholenkoepels INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda, PCPO Midden-Brabant, Markant Onderwijs, SIPO en Libréon, maatschappelijke partners Breda Actief, Nieuwe Veste, Surplus, en gemeente Breda. De activiteiten worden mogelijk gemaakt door een divers palet van aanbieders in samenwerking met de kinderopvangorganisaties in de scholen.

De Rijke Schooldag is één van de vier doelen van Verbeter Breda om gelijke kansen voor iedereen te bevorderen.

De Rijke Schooldag Breda

INFORMATIE voor aanbieders

Dit schooljaar (23-24) start op veertien scholen in Breda de Rijke Schooldag. De scholen hebben een positieve achterstand score, de zogeheten ONYX scholen. Met deze integrale aanpak willen de initiatiefnemers (schoolbesturen Breda, Breda Actief, Surplus, Nieuwe Veste en gemeente Breda) ervoor zorgen dat kinderen, bij wie de maximale kind ontwikkeling op zowel talent en zelfvertrouwen niet vanzelf gaat, net zoveel kansen krijgen als andere kinderen. Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 van de veertien ONYX scholen krijgen een aanbod brede ontwikkeling van 2 klokuren per week in de vorm van een verlengde schooldag op locatie van de school. Dit aanbod bestrijkt op schooljaarbasis vier blokken van 6 weken. Het betreft de domeinen; sport, cultuur, natuur/duurzaamheid en techniek en sociale ontwikkeling.

Wat vraagt de organisatie jou?

INFORMATIE voor aanbieders

  • Je bent in staat en vindt het leuk om kinderen in de doelgroep van Onyx scholen les te geven.  Denk hierbij aan klassen variërend van 15 tot 25 leerlingen, afhankelijk van de school. Dit zou je ook met een collega-gastdocent kunnen doen.
  • Je stemt jouw programmering zo af dat deze inhoudelijk interessant is, waarbij je met actieve werkvormen de leerling prikkelt met het onderwerp (denk aan samenwerkingsvormen, bewegend leren, opdrachten die leerlingen uit kunnen voeren). Uit ervaring hebben we geleerd dat de leerlingen om een actief inhoudelijk programma vragen.
  • Je participeert voor een blok van 6 weken. Als aanbieder geef je 2 uur aansluitend aanbod voor 2 verschillende groepen (2x 1 uur voor 6 weken). Jij bepaalt hoeveel blokken, in welke delen van Breda en met welke groepen. Alles in overleg met de projectleiders van de Rijke Schooldag.
  • Je bent in bezit van een VOG of vraagt deze aan. De eventuele kosten die daarbij komen worden vergoed.

Wat biedt de organisatie?

INFORMATIE voor aanbieders

Je ontvangt een vergoeding van €55,- per uur. Dit bedrag is inclusief reiskosten en exclusief BTW. Daarnaast is het mogelijk om een aanvraag te doen voor materiaalkosten (maximaal 1 per leerling per les). Dit is beschikbaar voor aanbieders die materialen voor eenmalig gebruik gebruiken, zoals knutselspullen, klei, hout, etc. Je kunt meer blokuren per week verzorgen in verschillende delen van Breda, dit in overleg met de projectleiders van de Rijke Schooldag.

Interesse?

INFORMATIE voor aanbieders

Ben je geïnteresseerd dan kun je via de mail je interesse kenbaar maken voor het huidige en volgende schooljaar.

info@rijkeschooldag.nl 

De projectleiders gaan aan de slag om het aanbod af te stemmen met de scholen en nemen contact met je op over planning en andere praktische zaken. Na akkoord volgt de bevestigingsmail en informatie over facturatie.

FAQ

Hoe is de 12 uur opgebouwd?
Een blok is 6 weken, waarbij je 2 uur per dag lesgeeft. Op 1 dag heb je 2 verschillende
groepen, dus bijvoorbeeld van 14.30-15.30 groep 3 en van 15.30-16.30 groep 5.
Je geeft groep 3 dus 6 weken van 1 uur les en kan dezelfde programmering doen voor
groep 5, die je ook 6 weken voor 1 uur lesgeeft. Dit is allemaal op dezelfde school.

Moeten de leerlingen niet wat eten en drinken na schooltijd?
Ja, het projectteam zorgt voor een gezond tussendoortje. De 1e groep die je les gaat geven
heeft 10 min de tijd om dit te nuttigen. Dit doen ze al in de tijd van de aanbieder waardoor
het 1e uur iets korter kan zijn. De aanbieder zorgt ervoor dat de kinderen het eten en
drinken nuttigen voor aanvang van activiteit. Zorg ervoor dat je aanbod hebt voor 60
minuten, zo blijven kinderen lekker bezig en betrokken bij je les.

Wat zijn de ONYX-scholen?
Onyx-scholen zijn scholen met een positieve achterstandsscore. Deze staan in de
zogeheten aandacht wijken. De scholen zijn; KBS de Wisselaar, KBS John F. Kennedy, OBS
Het Noorderlicht, De Fontein locatie Vincidorstraat, KBS de Liniedoorn, Okba Ibnoe, Nafi,
OBS de Tweesprong, De Fontein, locatie Kameelstraat, KBS de Buchtgaarde, KBS de Parel,
KBS de Weerijs, KBS de Boomgaard, KBS de Driezwing, KBS Olympia.

Is de vergoeding een vast bedrag?
Ja, je krijgt per uur een vergoeding van €55,00. Hier zitten eventuele onkosten (materialen e.d.)
en/of reiskosten bij inbegrepen. Het uurtarief is exclusief BTW.

Wordt de VOG vergoed wanneer ik deze niet heb of verlengt moet worden?
Ja, deze wordt vergoed. Volg hiervoor onderstaand stappenplan:
1) Mail je contactgegevens naar personeelszaken@inos.nl
2) Personeelszaken zet de VOG-aanvraag klaar.
3) Je ontvangt een mail met een link. Je logt in met je DigiD en rondt de aanvraag af.
4) Je dient de VOG zelf te betalen. Deze kan je declareren samen met de vergoeding
voor het blok.

Wat is de looptijd van het project?
Het project Rijke Schooldag loopt tot augustus 2025. Er zijn per schooljaar 4 blokken van
6 weken. Voor het schooljaar 2022-2023 is blok 4 van week 22 t/m 27.

Hoe verloopt de inroostering?
Als je wilt participeren in de Rijke schooldag, kun je op de link in deze brief klikken. Je
wordt dan automatisch doorverwezen naar het aanmeldformulier. Daarin kan je je
beschikbaarheid en voorkeuren aangeven. De projectleiders zullen vervolgens contact
met je opnemen betreft de planning.

Kan je ook meerdere dagen lesgeven?
Ja dat kan zeker. Je kan zoveel dagen lesgeven dat je wilt. Dit kan (afhankelijk van de
planning en grootte van de school) op dezelfde school of verschillende scholen zijn

Heb je na het lezen van de FAQ nog vragen? Neem dan contact op met de projectleiders van de Rijke Schooldag via info@rijkeschooldagbreda.nl