Ledenbinding

Leden werven is belangrijk, maar leden behouden is dat nog veel meer. Sommige clubs zijn actief bezig met ledenbinding, ze organiseren van alles voor de leden en betrekken hen bij de organisatie. Dat zorgt voor een gevoel van saamhorigheid en verbindt de leden met elkaar en met de club.

min leestijd
dscf4523.jpg

Het werven en behouden van vrijwilligers

Voor het helpen van sportclubs bij het werven en behouden van leden heeft Breda Actief het 7B- model ontwikkelt. De 7B’s staan voor bezinnen, binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden, beëindigen en borgen. Bij iedere B staan er een aantal vragen, die je helpen bij het werven en behouden van leden.  Download hier het informatiedocument 7b’s.

Het werven van leden

Nieuwe leden werven is een belangrijke en lang niet altijd een makkelijke opgave. Want welke leden wil je werven en hoe zorg je ervoor dat de inspanningen ook echt succesvol zijn?

Voordat jouw club aan de slag gaat met een actieplan, is het heel verstandig om eerst een analyse uit te voeren. Kijk goed naar je club, wat voor club ben je of wil je zijn? Hoeveel leden wil je hebben? Wil je een centrale rol binnen de buurt vervullen of meer een topsportclub voor de hele regio? Welke capaciteit heeft je club als organisatie en qua accommodatie? Wat voor leden wil je werven? En waar vind je die potentiële leden? Wil je je jeugdafdeling levendiger krijgen of wil je je als club meer gaan richten op de 50-plussers in je buurt? Past mijn sportaanbod/lidmaatschapsvorm bij de behoeftes van de beoogde doelgroep? Als je de antwoorden op die vragen weet, dan kun je vervolgens kijken welke acties daarvoor geschikt zijn en door welke samenwerking de acties wellicht een nog beter resultaat opleveren.

Doelgroep bepalen

Voortbordurend op het nut van een analyse van je club vooraf kun je dus ook heel gericht zoeken naar bepaalde doelgroepen, waarin je nieuwe leden wilt werven. Om de juiste doelgroep te bepalen voor jouw wervingsactie hebben we speciaal voor sport- en beweegaanbieders informatie over de Levensfase sport en Vitality profielen.

Wervingsactie

Een goede wervingsactie levert nieuwe leden op. Vanuit Breda Actief kunnen we helpen bij het uitdenken van een goede wervingsactie. Samen werken we de volgende onderdelen uit: doelgroep, beoogd resultaat, plan van aanpak, benodigdheden, taakverdeling, partners, promotie en communicatie, begroting, vervolgaanbod en een tijdspad.  Dit document helpt je bij het uitdenken van een wervingsactie.

Daarnaast helpen we clubs bij het vinden en binden van nieuwe leden door middel van het stimuleringsproject Sport- & Cultuurintro Breda en met onze marktplaats voor Bredaas sportaanbod: Actief in Breda.

bannerledenbinding.jpg

Belang goede positionering en communicatiemiddelen.

De positionering van je organisatie is belangrijk aangezien het gedrag van mensen wordt bepaald door het beeld dat zij hebben jouw club en sport. Dat beeld wordt gevormd door hetgeen zij waarnemen. Dit beeld kan je beïnvloeden door een onderscheidende, relevante en geloofwaardige positionering te gebruiken.  Een goede positionering moet zowel uniek zijn (differentiatie) t.o.v. je concurrenten als relevant bij de doelgroep (relevantie).

Daarnaast zullen veel potentiële leden informatie opzoeken over de club of zich willen inschrijven (voor een proefles) via de website. Zorg er voor dat een mooie, duidelijke en goedwerkende website hebt, waar potentiële leden voldoende informatie kunnen vinden, zich gemakkelijk kunnen inschrijven en de sfeer/kernwaarden van de club kunnen proeven.

Tip: Zorg ervoor dat de site mobiel ook goed toegankelijk is.

Het behouden van leden

Ledenbehoud is voor sportclubs een essentieel thema. In een groot aantal sporten staat het ledental bij de clubs onder druk. Dan kun je denken aan ledenwerving als oplossing, maar het bestaansrecht van je club is ook sterk afhankelijk van je inspanningen om leden te behouden. Clubs die niet in staat zijn leden te behouden, zien het positieve resultaat van ledenwerving immers snel in rook opgaan. Gelukkig kun je zelf veel doen om leden te behouden. Bij ledenbehoud stel je namelijk de huidige leden centraal. Je wilt weten waarom ze lid zijn, wat ze van de club verwachten en probeert met je aanbod daarop in te spelen.

Ledenbehoud begint net nadat een nieuw lid zich heeft aangemeld.  Als je leden het liefst een tijdje aan je vereniging bindt, is het slim om te investeren in goede begeleiding. Zo kan je zorgen voor een informatiepakketje, een warm welkom bij de eerste ontvangst of een trainingsbuddy. Ook kan de club leden binden door extra activiteiten of leuke acties uit te voeren. Te denken valt aan: Het sturen van een verjaardagskaartje of het organiseren van leuke nevenactiviteiten. Ook is het belangrijk dat de kwaliteit en kwantiteit van het sportaanbod voldoende is en blijft.

Het is dus belangrijk om te horen wat er speelt onder leden. Daarvoor kan je een ledenenquête uitzetten of een ledenadviesraad opstellen of een ledenavond houden.  Maar ook voldoende relevante communicatie naar leden is van grote waarde.  Betrek leden ook bij de toekomst van hun vereniging. Bij Breda Actief hebben we een kant en klare ledenenquête klaarliggen. Deze kunnen we volledig op maat maken en analyseren voor jouw sportclub. De voorbeeldenquête kan je hier vinden.

Ook de beëindiging van het lidmaatschap kan waardevolle informatie opleveren om leden te behouden.  Probeer erachter te komen waarom leden opzeggen? Kun je je aanbod zo aanpassen, dat ze langer lid blijven? Exit onderzoeken/ gesprekken zijn een prima hulpmiddel. Een exit vragenlijst geeft de club meer en beter inzicht in de afhaakmotieven van leden. Bovendien kun je zo ook verbetermogelijkheden zien. Binnen een exit onderzoek kun je de afhakende sporter ook nog attenderen op andere mogelijkheden binnen jouw club en zo wellicht toch nog wat leden behouden.

De ledencommissie

Bijna elke sportclub is bezig met ledenwerving. En ook als je op dit moment voldoende leden hebt, is het belangrijk om continu aandacht te blijven besteden aan het werven en behouden ervan. Het formeren van een ledencommissie is daarin een goede eerste stap. Zij hebben de verantwoordelijkheid om zich bezig te houden met het thema leden,

Ledenplan

Een ledenplan is een plan waarin je beschrijft hoe je omgaat met het thema ledenbinding binnen jouw organisatie. Er staat omschreven hoe je dit jaar zaken rondom de ledenwerving en- binding geregeld hebt.

Een ledenplan is niet alleen handig om te hebben. Als je er van tevoren goed over nadenkt, helpt de club om het beste uit haar ledencommissie te halen.

  • Je borgt dat er aandacht is voor het thema leden en weet je als club duidelijk wat je wilt bereiken.
  • Hierdoor creëer je samenhang in je team en een fijne werksfeer.

Het ledenplan zou je kunnen gebruiken als ambitieplan op het thema leden. Als iets wat nu nog niet zo is, maar waar je naartoe wilt werken. Download hier het voorbeeld werkboek om je ledenplan te maken.