Sportaanbod

De behoeften van Nederlandse sporters veranderen door de toegenomen welvaart en het gebrek aan tijd.

min leestijd
americanfootball.png

Cijfers

Sporters willen over het algemeen meer ongebonden sporten. Daarnaast is de sportbanche in de afgelopen jaren nog groter en diverser geworden.

De ongeorganiseerde sport is momenteel veruit de grootste sector, met 8,2 miljoen sporters in totaal, die vooral gebruik maken van openbare faciliteiten zoals parken en bossen, of thuis aan sport doen. De anders-georganiseerde sport telt 6.600 sportondernemingen (denk aan fitness, zwembaden, dansscholen, maneges): 6,3 miljoen sporters maken hiervan gebruik. Gezondheid, fitheid en afvallen zijn voor de anders-georganiseerde sporters belangrijke motivaties om te komen sporten.

De georganiseerde ledensport telt 28.000 sportverenigingen, waarvan 23.000 zijn aangesloten bij een sportbond. Samen hebben deze 5,2 miljoen aangesloten leden. Deze sporters komen naast hun sportieve motivatie ook vanwege gezondheidsoverwegingen en voor de gezelligheid, in iets mindere mate voor sportprestaties.

Door de veranderende behoefte van (een deel van) de inwoners en door de toegenomen concurrentie is verstandig om kritisch te kijken naar het huidige sportaanbod en om kansen te grijpen om nieuwe doelgroepen binnen te halen. Dit kan je doen door je huidige aanbod te verbeteren, flexibel aanbod weg te zetten, en/ of je huidige aanbod te verruimen voor nieuwe doelgroepen. Vanuit Breda Actief ondersteunen we je hier graag bij.

Huidig aanbod verbeteren

Uit onderzoek is gebleken dat leden, die afhaken om sporttechnische redenen dit vaak doen, omdat de kwaliteit van het sportaanbod niet voldoende (meer) is. Plezier en ontwikkeling zijn de belangrijkste factoren om te gaan sporten en om te blijven sporten. De trainers en coaches spelen een cruciale factor in het sportplezier van het lid.  Veel trainers en coaches die geen echte trainersopleiding hebben worstelen echter met de technische en pedagogisch-didactische kant van het trainerschap. Het is dus belangrijk om de kwaliteit van je aanbod te verbeteren. Dit kan je o.a. doen door trainers op te leiden. Vanuit het Nationaal Sportakkoord zijn daar ook middelen voor. Bekijk samen met Breda Actief of de bond welke mogelijkheden er zijn om jouw trainers op te leiden.

Aan de slag met Breedmotorische ontwikkeling

Naast het verbeteren van je trainingsaanbod is er landelijke ook steeds meer aandacht voor Breedmotorische ontwikkeling. Met een brede motorische ontwikkeling (BMO) wordt bedoeld dat leden veelzijdig leren te bewegen. Het is hierbij belangrijk dat alle vaardigheden aan bod komen, zoals; balans, rennen, springen, gooien, vangen, slaan en schoppen.  Een brede motorische ontwikkeling kan dus voor vele voordelen zorgen. We zetten een aantal voordelen op een rij:

 • Motorisch vaardiger
 • Meer plezier tijdens sporten en bewegen
 • Meer succeservaringen; zorgt voor zelfvertrouwen
 • Beter samenwerkingsvermogen
 • Beter omgaan met teleurstellingen en successen
 • Sneller aanpassen aan andere sporten en bewegingen
 • Fitter
 • Minder blessures
 • Minder overgewicht
 • Gezondere toekomst

Wil je aan de slag met breedmotorische ontwikkeling? Neem contact met ons op!

Flexibel lidmaatschap of aanbod

De hedendaagse sporter is steeds vaker op zoek naar flexibiliteit en vrijheid. Zeker na de basisschool/ middelbare school. Daarom is het belangrijk dat er binnen de sportclub aanbod is waar ze op flexibele basis kunnen sporten. We zien dat de ongeorganiseerde sporters zich niet kunnen vinden in de huidige lidmaatschapsvormen en daarom op zoek gaan naar alternatieven buiten de verenigingen om. Bij de traditionele sportclubs zien we bijvoorbeeld minder flexibele lidmaatschappen dan bij de individuele sporten. Toch zijn er genoeg kansen.  Zo kan je aan de slag met flexibele lidmaatschappen en flexibel aanbod.

Flexibel lidmaatschappen:

 • Kwartaal-of halfjaarlijks lidmaatschap: In de meeste takken van sport werken clubs met lidmaatschappen voor een heel seizoen of kalenderjaar. Toch is dit niet overal het geval. Bij in tennis en atletiek komen bijvoorbeeld ook veel andere varianten voor. Bij tennisclubs heb je bijvoorbeeld vaak een zomerlidmaatschap.
 • Strippenkaart: Het slechts betalen voor het afnemen van een training of wedstrijd zien we in de sport nog niet veel terug. De zomersporten spelen hier al wel meer op in, bijvoorbeeld een 10 rittenkaart. Voor leden die niet het hele jaar willen spelen, kan er een strippenkaart geïntroduceerd worden. Hiermee kan iemand tien keer komen spelen. De strippenkaart is een jaar geldig. Bij elk bezoekje aan een speelavond wordt een strip afgetekend.
 • Competitie-/trainingslid: Bij teamsporten die op recreatief niveau worden beoefend is trainen niet altijd meer aan de orde maar draait het meer om het spelen van wedstrijden. Aan een trainingsmoment in de week is geen behoefte meer. Automatisch heb je met een tegenhanger te maken, teams die niet meer de behoefte hebben om in het weekend op te moeten draven om een wedstrijd te spelen houden het bij een trainingspotje op een doordeweekse avond.
 • Teamcontributie: Bij teamsporten die op recreatief niveau worden beoefend, tellen de teams vaak relatief veel spelers. Dat maakt het voor individuele spelers vaak makkelijker om af en toe andere prioriteiten te stellen dan de wekelijkse competitiewedstrijd. Eenmaal een teamcontributie staat bijvoorbeeld gelijk aan de contributie van achttien leden.
 • Duo-lidmaatschap: Sommige mensen willen wel competitie blijven spelen, maar kunnen niet elke wedstrijd aanwezig zijn? Dan is het Duo-lidmaatschap een oplossing. Met het Duo-lidmaatschap is het voor 2 Duo-leden mogelijk om samen als één volwaardig lid in een competitieteam te spelen.

Flexibel aanbod via platformen:

Daarnaast kan je ook aan de slag met flexibel aanbod, waarvoor mensen niet per se lid hoeven te worden. Via een platform kunnen sporters dan vaak losstaande trainingen boeken bij aangesloten sportaanbieders. Het platform is een uitkomst voor de multisporter, die graag verschillende sporten op een flexibele manier wil beoefenen. Er zijn momenteel 4 grote platfora in Nederland, die dit aanbieden en waar je als sportclub aan mee kan doen:  inviplay, Champ, Onefit of classpass.

Flexibel aanbod op jouw sportclub:

Er zijn ook andere opties. Zo organiseren sommige sportclubs doordeweekse onderlinge competities voor vriendenteams en zo binden zij leden aan haar club. Of zo zijn bonden bezig om doordeweekse competities voor senioren op te zetten. Dit is al groot in de hockeysport.

Ook zijn er landelijk al initiatieven die het mogelijk maken om flexibel aanbod op jouw sportclub aan te bieden zoals bijvoorbeeld Footy (voetbal). Of bijvoorbeeld KNLTB Meet and Play.

Verruiming huidige aanbod

Naast het flexibiliseren en verbeteren van je aanbod is het mogelijk om dit te verruimen.  Er zijn nog veel Bredase doelgroepen, waar op kan inspelen. Hieronder geven we ter inspiratie enkele voorbeelden.

 • Bedrijfssport betekent op een actieve, leuke en gezonde manier met collega's sporten onder professionele begeleiding. Bedrijfssport vindt plaats op een voor het bedrijf geschikte locatie en sluit aan op de werktijden. Als sportclub zou je hierover met bedrijven uit de omgeving in gesprek kunnen gaan.
 • 60+ sport: Nederland wordt steeds ouder. Ook in Breda neemt de vergrijzing toe; in 2030 zijn er meer senioren (65-plussers) dan jongeren (tot 20 jaar). Deze doelgroep wil ook steeds langer vitaal blijven. Sport kan daarbij helpen. Vele sportbonden hebben al speciaal aanbod voor 65-plussers ontwikkeld en ook het ouderenfonds heeft verschillende old stars, walking sport ontwikkeld. Als sportclub zou je aanbod voor deze doelgroep kunnen opzetten.
 • Uniek sportaanbod: Sporten en bewegen is de normaalste zaak van de wereld. Helemaal als je een beperking hebt, daarom is het soms noodzakelijk om aangepast sportaanbod aan te bieden voor mensen met een beperking.
 • Schoolsportaanbod: Nu komen kinderen vaak naar de sportclub, maar je kan het ook omdraaien. In dat geval geef je jouw sportaanbod naschools in de gymzaal bij een school. Hiermee trek je vaak kinderen die anders deze sport niet gevonden zouden hebben.
 • Multisport-aanbod: Een steeds grotere groep jongvolwassenen vindt het leuk om wekelijks verschillende sporten te beoefenen. Mogelijk kan jij dit faciliteren. De ene week voetbal, de andere week frisbee. Gezellig in groepsverband onder begeleiding van een trainer.
 • Combisport: Naast het aanbieden van je doelsport kan je er ook voor kiezen om alternatief aanbod weg te zetten. Zo zijn er steeds meer hockeyverenigingen met padelbanen of voetbalverenigingen met een bootcampgroep.

Heb je vragen over het verbeteren, vernieuwen, flexibiliseren of verruimen van jouw sportaanbod. Neem contact met ons op.

Accommodatie

Een goede accommodatie is voor sportverenigingen en clubs van groot belang. Vanuit Breda Actief kunnen we sportclubs adviseren over subsidies m.b.t. de bouw en onderhoud van accommodaties en de verbindingen leggen met partners van SportNLgroen als het gaat om de verduurzaming van accommodaties. Ook ondersteunen we sportclubs bij het wegzetten van een gezonde sportomgeving.  Ook ondersteunen we sportclub graag bij het maken van verbinding met partners en partijen uit de wijk om gezamenlijk nog meer maatschappelijke impact te maken.

Voor de meeste vragen over sportaccommodaties kan je echter het beste terecht bij de gemeente Breda. Alle informatie en contactgegevens voor binnensportaccommodaties vind je hier. Alle informatie en contactgegevens over buitensportaccommodaties vind je hier.

BOSA-regeling

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen zijn subsidiabel. Deze kosten (incl. btw) komen in aanmerking voor 20% subsidie.  Het minimale subsidiebedrag is 2500 euro. Dat betekent dat de totale investeringskosten hoger moeten zijn dan 12.500 euro.

Energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie

Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Informatie over deze maatregelen vindt u in de bijlage Aanvullende subsidie BOSA 2022.

Maatregelen veiligheidsbeleving

Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen in het kader van de veiligheidsbeleving van de sportaccommodatie. Deze activiteiten komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).

Meer informatie vind je hier.

Sport NL Groen

Sport NL Groen is een initiatief van de Routekaart Verduurzaming Sport. De volgende organisaties werken gezamenlijk aan het realiseren van de missie en ambities van deze routekaart: NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Haar missie is om in de sportsector in 2030 een CO2-reductie van 49 procent te realiseren ten opzichte van 1990. Het verduurzamen van sportaccommodaties biedt kansen om sportclubs in Nederland toekomstbestendig te maken. Sport NL Groen helpt de sportsector op weg door samenwerkingen met aangesloten fabrikanten en banken en gratis adviestrajecten door energiecoaches. Zo kunnen we samen de sportsector winstgevend verduurzamen. Meer informatie vind je hier.

 

Gezonde sportomgeving

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of overmatig alcoholgebruik. Landelijk is besloten om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik aan te pakken. Daartoe is in 2018 een landelijk preventieakkoord gesloten met meer dan 200 afspraken. Breda heeft dit voorbeeld gevolgd en heeft samen met partners in de stad nu een lokaal akkoord gesloten.

We vinden het belangrijk dat de mensen die sporten zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewegen. Sport heeft namelijk een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Sporten leidt tot een toename van fitheid, dus waarom niet een prettige gezonde plek creëren waar mensen graag komen, waar gezond gedrag de norm is en waar jongeren geen ongezond gedrag leren. Drie thema’s staan centraal:

 • Gezonde(re) sportkantine
 • Rookvrije sportaccommodaties
 • Alcoholgebruik op de sportaccommodatie.

Breda Actief kan sportclubs samen met partners TeamFit, GGD-West Brabant en Novadic-Kentron helpen bij het realiseren van een gezonde sportomgeving.  Wil je hiermee aan de slag en heb je ondersteuning nodig? Neem contact met ons op of lees verder op onze pagina over de gezonde sportomgeving.

Verbinding met de wijk

Verschillende Bredase sportaanbieder hebben het al bewezen. Samen met partners uit de wijk kan je nog meer impact maken en mensen in beweging zetten. Zo worden er toffe sportdagen georganiseerd, zo starten wandelvierdaagse op de accommodatie. Andere aanbieders werken samen met de wijksportcoaches van Breda Actief of verzorgingstehuizen en fysio in de buurt. Wil je over verbinding en maatschappelijke impact in de wijk sparren? Neem contact op!