Gezonde sportomgeving

Landelijk is besloten om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik aan te pakken.

min leestijd
cigarette-smoking-ashtray-2022-12-16-03-28-42-utc.jpg

Sportomgeving

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of overmatig alcoholgebruik. Landelijk is besloten om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik aan te pakken. Daartoe is in 2018 een landelijk preventieakkoord gesloten met meer dan 200 afspraken. Breda heeft dit voorbeeld gevolgd en heeft samen met partners in de stad nu een lokaal akkoord gesloten.

We vinden het belangrijk dat de mensen die sporten zich in een gezonde sportomgeving kunnen bewegen. Sport heeft namelijk een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Sporten leidt tot een toename van fitheid, dus waarom niet een prettige gezonde plek creëren waar mensen graag komen, waar gezond gedrag de norm is en waar jongeren geen ongezond gedrag leren. Drie thema’s staan centraal:

 • Gezonde(re) sportkantine
 • Rookvrije sportaccommodaties
 • Alcoholgebruik op de sportaccommodatie.

Breda Actief kan sportclubs samen met partners TeamFit, GGD-West Brabant en Novadic-Kentron helpen bij het realiseren van een gezonde sportomgeving.  Wil je hiermee aan de slag en heb je ondersteuning nodig? Neem contact met ons op.

Gezonde(re) Sportkantine

Bij een gezonde sportieve omgeving hoort natuurlijk ook een verantwoorde kantine. Het doel van de gezondere sportkantine is om bij sportkantines de gezonde keuze de makkelijke keuze te laten zijn en sportclubs te stimuleren gezonder eten en drinken aan te bieden. In een sportkantine die ook gezondere producten aanbiedt, maken mensen makkelijker een gezondere keuze. Welk eten je aanbiedt én de manier waarop je het aanbiedt, heeft effect op de keuzes van anderen: richting gezond of richting ongezond.

Breda Actief werkt samen met JOGG-Teamfit coaches. Zij staan voor je klaar en geven kosteloos advies. Ze helpen jullie sportlocatie om aan de slag te gaan met een gezonder voedingsaanbod, naast of soms in plaats van het huidige aanbod. Samen met een TeamFit Coach kijk je daarbij naar het huidige assortiment in de horeca, je verkoop- en presentatietechnieken en het stimuleren van water drinken. Meer informatie over TeamFit vind je via https://jogg-teamfit.nl/sport

 

bannergezondesportkantine.jpg

Rookvrije sportaccommodatie

Samen met GGD-west Brabant en TeamFit, zijn we op weg naar een rookvrije generatie. Het doel: Rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Om dit te behalen zijn er meer rookvrije omgevingen nodig waar kinderen opgroeien, spelen, sporten en naar school gaan. Een sportaccommodatie is zo’n rookvrije plek.

Waarom een rookvrije sportaccommodatie?

Door een rookvrij sportterrein:

 • Geef je kinderen het goede voorbeeld
 • Wordt roken minder normaal en aantrekkelijk voor kinderen
 • Wordt het schadelijke meeroken voorkomen  
 • Zet je de vereniging positief op de kaart
 • Minder last van afval door sigarettenpeuken en –pakjes op het terrein
 • Dragen we bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie
 •  Rookvrije omgevingen zijn prettig voor rokers die proberen te stoppen met roken.
  Uit onderzoek blijkt: 9 op de 10 mensen vinden dat sportterreinen waar kinderen sporten volledig rookvrij moeten zijn.

Vanuit Breda Actief werken we samen met de GGD en TeamFit om sportclubs te ondersteunen bij het (deels) rookvrij worden. Zo geven we advies en ondersteuning in het proces richting een rookvrije club en worden communicatiemiddelen ter beschikking gesteld om dit verwezenlijken.

Meer informatie vind je op: www.rookvrijegeneratie.nl/sport

Alcoholgebruik op de sportaccommodatie

Het is belangrijk dat er goed wordt omgegaan met alcohol in de sport. Dat vraagt van sportclubs en -aanbieders om hier verantwoord mee om te gaan. We weten dat verantwoord alcoholgebruik in de praktijk niet altijd makkelijk is. Zo hoort een biertje na de wedstrijd bij de cultuur en is het een belangrijke inkomstenbron voor sportclubs, maar de risico’s zijn er ook. Als je sport en Alcohol drinkt dan vermindert je reactie-en uithoudingsvermogen, kan het leiden tot suikertekort, dehydratatie, trager spierherstel etc.

Bij het schenken van alcohol komt verantwoordelijkheid kijken. Alcohol is een speciaal product. Je kunt ervan genieten, maar het brengt ook risico's met zich mee. Daarom zijn er regels over het schenken ervan. Deze regels staan in de Alcoholwet.

De belangrijkste regels uit de Alcoholwet zijn dat alcohol schenken of doorgeven aan jongeren onder de 18 jaar strafbaar is, maar ook dat je geen alcohol mag schenken als mensen in beschonken toestand zijn. Verder staat er dat als je een alcohol wil schenken er een bestuursreglement alcohol aanwezig moet zijn én dat er altijd iemand aanwezig is met bewezen kennis van de regels (diploma Sociale hygiëne of IVA-certificaat).

Een verantwoord alcoholbeleid.

Sportclubs kunnen werken aan een gezonde sportomgeving door het opstellen en naleven van een alcoholbeleid. In zo’n verantwoord alcoholbeleid komen de volgende punten terug:

 • Afspraken over naleving Drank- en Horecawet
 • Afspraken over hoe je het goede voorbeeld geeft
 • Aanbod en zichtbaarheid van alcoholische dranken
 • Afspraken omtrent alcohol, sfeer en veiligheid
 • Het beleid om de bovenstaande punten na te leven.

Tip: Via https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/ kan je de e-learning over verantwoord alcohol schenken volgen.

Meer informatie hierover vind je via: https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/2021/12/PM0535-Checklist-verantwoord-alcoholbeleid-in-sportkantines.pdf

Mocht je als sportclub hulp nodig hebben bij het opstellen met een verantwoord alcoholbeleid dan helpen we vanuit Breda Actief samen met TeamFit en Novadic-Kentron mee door advies en praktische tips. Ook kunnen we een avond organiseren en gesprek begeleiden over dit onderwerp richting trainers en ouders.