VEILIG SPORTKLIMAAT

Een veilige omgeving is voor iedereen! Dus ook tijdens sporten. Sport zou voor iedereen prettig, plezierig en veilig moeten zijn.

min leestijd
ontwerpzondertitel[10].png

Hoe creeër als vereniging en sportclub een sociaal veilige sportomgeving? Dat begint bij een goede basis, waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag. De 4 v's die vanuit NOC*NSF opgesteld zijn, helpen hierbij. Voldoet jouw vereniging aan de 4 v's voor veiligheid? Dan heb je een goed fundament voor een veilige sportomgeving. Als verenigingadviseurs denken wij met je mee en passen maatwerk toe, want geen enkele club is, denkt en doet hetzelfde. 

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Vraag daarom een gratis VOG aan voor de vrijwilligers van je vereniging. Denk aan vrijwilligers die werken met kinderen en kwetsbare doelgroepen, financiën (bestuurlijke functies en bardiensten). Voor sportverenigingen is het aanvragen van een VOG gratis.

LET OP! 

  • Het hebben van een VOG voorkomt niet alles, maar werkt aan de voorkant wel drempelverhogend. Je stelt als vereniging een bepaalde norm en laat zien dat je bepaalde elementen belangrijk vindt als beleid. 
 

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Zorg voor één centraal aanspreekpunt voor leden en vrijwilligers. 

VCP staat voor vertrouwenscontactpersoon. Dit is iemand waar leden, vrijwilligers, ouders en betrokkenen terecht kunnen als ze vragen hebben. Of als ze zich zorgen maken over grensoverschrijdend gedrag. Zo laat je als organisatie zien dat je sociale veiligheid belangrijk vindt. 

TIPS: 

  • Stel zowel een man als vrouw aan als vertrouwenscontactpersoon;
  • Een VCP is niet iemand die ook een functie vervuld binnen het bestuur of een directe leidinggevende rol heeft;
  • De vertrouwenscontactpersoon (foto + contactgegevens) moet altijd zichtbaar zijn binnen de organisatie --> nieuwsbrief, memobord, website.

Heb je nog geen VCP? Leden, vrijwillligers, ouders en betrokkenen kunnen altijd terecht bij de vertrouwenspersoon van de bond waar jullie zijn aangesloten als sportvereniging. Niet aangesloten bij een bond? Er is een externe vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant | Zeeland waar men melding kan maken. 

VERENIGINGSBREDE GEDRAGSREGELS

Voor welk gedrag sta je binnen de vereniging? Een gedragscode geeft hier richting aan en is dus een belangrijk onderdeel van het clubbeleid rondom gewenst en ongewenst gedrag.  Om ervoor te zorgen dat leden, vrijwilligers en anderen op de club weten waar de club voor staat, is het belangrijk om de gedragscodes helder en goed te communiceren. Zo weet iedereen wat het gewenste gedrag is, maar neemt de club óók twijfel weg wanneer iemand ongewenst gedrag bespreekbaar wil maken. 

Tip!

  • De gedragscode van de club is altijd overgenomen van de gedragscode van de sportbond. De sportbond is verplicht een gedragscode te hebben en deze ook beschikbaar te stellen. Als aanvulling hierop kan de sportclub eigen gedragsregels toevoegen. Bijvoorbeeld; wat mag wel langs de lijn en wat niet? Welke regels gelden er in en rondom de kleedkamers en kantine? 

VAKKUNDIG GESCHOOLDE TRAINER-COACHES

Trainer-coaches hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is belangrijk dat trainer-coaches (in het bijzonder degene die werken met kwetsbare groepen) weten hoe zij het best invulling aan deze rol geven. Een cursus, opleiding of e-learning brengt handvatten met zich mee. Zorg als vereniging dat trainer-coaches over deze kennis beschikken door hen aan te moedigen een cursus of opleiding te volgen. Dat helpt mee aan een sociaal veilige sportomgeving voor je leden en zorgt óók voor meer sportplezier en leukere trainingen.

Cursussen die wij aanraden;